Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?

  • Jeroen
  • 11-06-2012 16:00
  • 19215
  • 14

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?

Ruim 2,5 maanden geleden is de nieuwe website van Autogespot online gegaan. Hiermee is het mogelijk om te zien waar een specifieke auto nog meer gespot is. Daarvoor dient wel het kenteken correct ingevoerd te zijn. Dat gaat nog wel eens fout en dus leggen we jullie graag uit hoe je die kentekens in moet voeren.

Het is belangrijk dat kentekens correct worden ingevoerd. We hebben de afgelopen tijd gezien dat niet iedereen op de juiste manier het kenteken invoert. Omdat het ondoenbaar is om elk land apart te behandelen hebben we een selectie gemaakt van de meest voorkomende landen. Die zullen de komende tijd aan bod komen in meerdere aparte artikelen. We hebben alvast een algemene mededeling: veel kentekens hebben streepjes tussen de cijfers en letters. Die streepjes hoef je niet in te voeren! Het gaat ons dus puur om de getallen.

Nederland
De Nederlandse kentekens kennen we natuurlijk allemaal. De bekende gele plaatjes worden tegenwoordig uitgegeven in de volgorde twee cijfers - drie letters - één cijfer. Dat zijn dan ook de tekens die we graag ingevuld zien in het kentekenveld op de uploadpagina. Een aantal jaar geleden werden kentekens in Nederland uitgegeven in de volgorde twee cijfers - twee letters - twee letters. Het Nederlandse kenteken bestaat voor normale auto's dus uit zes tekens. Ook auto's op een zogeheten 'grijs kenteken' hebben een plaat die bestaat uit zes tekens evenals auto's die de klassiekerstatus hebben en handelaarsplaten.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?België
Net als Nederland en elk ander land dat lid is van de Europese Unie heeft België sinds november 2010 de zogenaamde EU-kentekens waarbij er op het kenteken een vlag met de letter(s) van de afkorting van het land staan. Deze letter(s) hoef je voor geen enkel land mee te nemen als je een spot upload. Persoonlijke kentekens beginnen tegenwoordig met het getal 9 in België en dat wil dus zeggen dat je in onderstaand voorbeeld 9001PA invoert. Bij België gaat het dus om de roodgekleurde letters. Als je een auto spot met een diplomatenkenteken, dan staan de letters CD in het groen op de plaat. Ook die letters neem je dan mee. Ook heb je in België kentekens waar de blauwe letters EUR in een cirkel van sterren staan, gevolgd door vier cijfers. Hierbij zijn we geïnteresseerd in alleen de cijfers. Dan zijn er nog dealerplaten. Deze witte platen met groene letters bestaan uit zeven tekens, tegenwoordig beginnend met het getal één, gevolgd door de letter Z. Oudere Belgische kentekens, voordat de één en negen werden toegevoegd vooraan het kenteken, bestaan uit drie letters en drie cijfers.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Frankrijk
Tot een aantal jaren geleden werden Franse kentekens tweekleurig uitgevoerd. De kentekenplaten aan de voorkant waren wit en aan de achterkant waren ze geel. Tegenwoordig zijn ze aan beide kanten wit. De huidige generatie kentekens (te zien op foto twee) bestaat uit twee letters - drie cijfers - twee letters. Deze zeven tekens vul je in. Aan de rechterkant staan nog twee cijfers in een blauwe strook. Deze twee cijfers tonen het departement waarvoor de eigenaar een voorkeur heeft. In dit geval is dat 75 en dat is gekoppeld aan Parijs. Een aantal jaren geleden was het departement echt onderdeel van het kenteken zoals we kunnen zien op het kenteken op de Vanquish hieronder. Toen hadden we nog acht tekens. Als je een auto spot met een dergelijk kenteken, dan vul je dus de twee (of drie) cijfers - drie letters - twee cijfers in.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Luxemburg
In Luxemburg zijn de kentekens geel met zwarte letters. Je vult bij een Luxemburgs kenteken alle zwarte tekens in. Soms zijn dit vier of vijf cijfers, maar het komt ook voor dat er twee letters bij staan.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Spanje
Spaanse kentekens zijn vrijwel allemaal wit en bestaan uit zeven tekens. Het kenteken begint met vier cijfers en wordt gevolgd met drie letters. Een voorbeeld hiervan zie je hieronder. Je noteert voor de Spaanse kentekens alle zeven tekens. Zoals bij elk land is het niet nodig om de Europese landaanduiding mee te nemen bij het uploaden. Daarnaast heb je in Spanje ook nog tijdelijke kentekens. Deze zogenaamde T-kentekens worden met name gebruikt voor de import van auto's uit het buitenland en bestaan uit acht tekens waarvan de laatste drie letters zijn. Na de letter T aan het begin van de plaat volgen vier cijfers. In tegenstelling tot de vaste Spaanse platen hebben deze kentekens geen Europese vlag en bijbehorende landaanduiding. We willen graag dat je de acht zwarte tekens op de witte plaat noteert bij het uploaden. Zie voor een voorbeeld de tweede afbeelding hieronder. Ook zijn er nog andere tijdelijke platen in Spanje, deze zijn groen met witte letters en kunnen worden gebruikt door een eigenaar in afwachting van zijn vaste plaat.

Vaste Spaanse platen
Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Tijdelijke Spaanse platen
Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Kentekens voor auto's in de periode 1971-2000
Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?

In bovenstaand voorbeeld zien we nog een oud kenteken uit Spanje. Dit soort kentekens werden tussen 1971 en 2000 gebruikt. Mocht je een auto spotten met een dergelijk kenteken, dan upload je alle zwarte tekens. De lengte kan variëren want de eerste letter(s) staat/staan voor de plaats waar de auto geregistreerd staat. In bovenstaand geval is dat Málaga. Vooral klassiekers rijden nog rond met dit soort kentekens.

Portugal
Portugal gebruikt de letter P als Europese landaanduiding. Het kenteken in Portugal bestaat uit een witte plaat met zes tekens. Deze staan in de volgorde twee cijfers - twee letters - twee cijfers. Je noteert alle zes de tekens.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Andorra
De kentekens uit Andorra zijn erg simpel. Deze bestaan uit een letter gevolgd door vier cijfers. Voor de letter staat het wapen van Andorra en onderaan lezen we 'Principat d'Andorra'. Omdat Andorra officieel geen lid is van de Europese Unie draagt het ook geen Europese aanduiding. Je noteert bij spots met een kenteken uit Andorra alle vijf de tekens.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Italië
We verhuizen naar de andere kant van de Middellandse Zee naar Italië. De Italiaanse kentekens kunnen we natuurlijk allemaal wel dromen. Deze witte platen hebben allemaal zwarte letters. Het kenteken bestaat uit twee letters - drie cijfers - twee letters. Aan de linkerkant zien we de Europese landaanduiding met de letter I voor Italië. Aan de rechterkant van het kenteken staat af en toe ook nog een afkorting. Dit is de regio waar de auto geregistreerd staat. Het gebeurt echter steeds minder dat eigenaren dit opnemen op de kentekenplaat. Het is dan ook optioneel. Mocht je nou een auto spotten met een kenteken waarin je helemaal rechts in het blauwe vlak dus twee letters ziet staan, dan hoef je die twee letters niet mee te nemen bij het uploaden van de spot. We zien graag alleen de zevens tekens in het zwart op het witte gedeelte van de plaat.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?

Het is mogelijk dat je bijvoorbeeld in Monaco of Londen, of elders aan de Franse zuidkust, een auto tegenkomt met een wit kenteken met zwarte tekens. Die tekens staan dan in de volgorde twee letters - drie cijfers - twee letters en beginnen met EE. Deze kentekenplaten hebben geen Europese landaanduiding. Het zijn tijdelijke Italiaanse kentekens. De letters EE staan voor Escursionisti Esteri. Als je goed kijkt kan je nog een kleine letter i in een ovaaltje zien.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Liechtenstein
'Liechtensteinse kentekens zijn op één hand te tellen.' Dat zou je misschien denken, maar niets is minder waar. Liechtenstein is een waar belastingparadijs en veel mensen met een dikke portemonnee zetten maar wat graag hun dure speeltjes op een kenteken uit dit bergstaatje. De zwarte kentekenplaten met witte letters beginnen allemaal met FL. Dit staat voor Fürstentum Liechtenstein. Deze letters worden gevolgd door vier of vijf cijfers. Graag zien we de gehele combinatie van zes of zeven tekens ingevuld worden in het kentekenveld. Net als Zwitserland is Liechtenstein geen lid van de Europese Unie.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Oostenrijk
De kentekens in Oostenrijk beginnen met één of twee letters die aanduiden waar de auto geregistreerd staat. Zo staat de W voor Wenen en de S voor Salzburg. Elke stad en elk district heeft z'n eigen afkorting. Na deze plaatsaanduiding volgt het wapen van de stad of het district waar de auto geregistreerd is, gevolgd door één of meerdere cijfers. Omdat het niet mogelijk is om voor Oostenrijk aan te geven hoeveel tekens je dient in te vullen in het kentekenveld, zien we graag alle zwarte tekens, dus van de stads- of districtsaanduiding tot en met het laatste teken op het kenteken. Dit geldt ook voor gepersonaliseerde kentekens waarbij de eigenaar voor €245 zelf een kenteken kan bedenken qua tekens na het wapen. Een voorbeeld hiervan is het kenteken W-CREWE-4, eigendom van de Bentley-dealer in Wenen.

Oostenrijk kent ook tijdelijke kentekenplaten. Deze zijn in plaats van wit, blauw. Handelaarsplaten kan je herkennen aan de kleur groen.

Vaste kentekenplaat uit Oostenrijk
Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Persoonlijk Oostenrijks kenteken
Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?

In bovenstaand voorbeeld is te zien hoe een persoonlijk kenteken eruit ziet. Er dient in een persoonlijk kenteken minimaal één cijfer te zitten.

Zwitserland
Alle Zwitserse kentekenplaten zijn wit met zwarte letters. Aan het begin van de plaats staat geen Europese landaanduiding, omdat Zwitserland geen lid is van de Europese Unie. De vlag van Zwitserland is gehuld in de vorm van een wapen en staat altijd vooraan het kenteken. Daarna volgt het kanton waar de auto geregistreerd is. Dit zijn er 26 waarvan de bekendsten op Autogespot ongetwijfeld GE (Genève), LU (Luzern) en TI (Ticino) zijn.

Er is een maximum van zes cijfers dat na de afkorting voor het kanton komt. Voor zover ons bekend worden er minimaal twee cijfers verlangd. Als je een spot uploadt op Autogespot zien we dus graag een invoer van maximaal acht tekens en minimaal vier.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?Duitsland
We sluiten het eerste deel van dit artikel af met Duitsland. Als er één buitenlands kenteken is dat de Autogespot-bezoeker ongetwijfeld het vaakst heeft gezien, dan is het wel een plaat uit Duitsland. Dat is ook niet zo moeilijk gezien het grote aantal Duitsers dat naar Nederland komt.

Vrijwel de meeste Duitse kentekens zijn wit met zwarte letters. Naast de Europese landaanduiding, Duitsland gebruikt de letter D daarvoor, vinden we het Landkreis waar de auto geregistreerd staat. Afhankelijk van de grootte van de stad of het gebied zijn dit één of meerdere letters. Zo hebben Berlijn (B), Köln (K) en Düsseldorf (D) één letter. Hierna volgen - meestal twee - stickers dat de auto geslaagd is voor een emissie- en veiligheidstest. Het deel na de sticker is te personaliseren met één of twee letters en maximaal vier letters. Na de stickers volgen dus maximaal zes tekens. Let op: voor Duitsland willen we graag dat je het gehele kenteken noteert, dus van het Landkreis tot en met het laatste cijfer.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?

Er zijn in Duitsland echter nog veel meer bijzondere kentekens. Zo is Duitsland één van de weinige landen in Europa waar een umlaut toegestaan is: Ä, Ö en Ü. We gaan even door met andere Duitse kentekens. Als je een auto spot met een Duits kenteken waar het laatste teken een H is, dan is dat een klassieker. Hiervoor betaal je €190 belasting en de auto dient minimaal dertig jaar oud te zijn. Een andere benaming voor een H-kenteken is ook wel Kraftfahrtechnisches Kulturgut. Deze kentekens zijn in het leven geroepen om auto's met een culturele waarde te behouden.

In Duitsland worden de O en de nul door elkaar gebruikt. Let hier goed op. Zo heeft de nul altijd een onderbroken streepje aan de rechterkant van de nul. Je ziet dus geen 'heel cijfer'. De letter O wordt echter gebruikt zoals je hem ook ziet op je toetsenbord als je je nu naar beneden kijkt. Er zijn echter uitzonderingen. Zo is de nul op witte kentekenplaten met rode letters niet altijd met een doorbroken streepje. Dit verschilt per plaat, let hier dus op bij het invullen! Dit soort kentekens worden gebruikt door handelaren voor proefritten en zie je regelmatig door, bijvoorbeeld, Düsseldorf rondrijden. Zie hieronder een voorbeeld van een Duits handelaarskenteken.

Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?

Witte kentekens met groene letters zijn voorbehouden aan auto's die vrijgesteld zijn van belasting. Deze kentekens zie je echter maar zelden. Veel vaker zie je kentekens met een gele of rode streep aan de rechterkant van de plaat. Als je een gele streep aan de rechterkant ziet, zie je dat daar een datum in staat. Dit is de datum tot wanneer het kenteken geldig is. Dit is een maximale duur van vijf dagen. Dit Kurzzeit-Kennzeichen is alleen geldig binnen Duitsland.

Witte kentekenplaten met zwarte letters met een rode balk aan de rechterkant zijn uitvoerkentekens vanuit Duitsland. Dit Ausfuhrkennzeichen heeft net als het Kurzzeit-Kennzeichen geen Euro-aanduiding aan de linkerkant. Het uitvoerkenteken toont in de rode balk de uiterste datum dat de auto verzekerd is. Het gaat hier dus niet om de geldigheid van het kenteken, maar van de verzekering. De auto moet vóór de getoonde datum Duitsland hebben verlaten. Ook niet-Duitsers kunnen een uitvoerkenteken registreren. Een Nederlander zou dus een dergelijke plaat kunnen registreren als hij een auto wilt importeren vanuit Duitsland. Helaas zijn de Nederlandse grensbewaking/KLPD/politie niet zo blij met dat soort mensen. Je mag immers als Nederlander niet rijden in een auto met een buitenlands kenteken. Daarnaast wordt het kenteken in Nederland ook niet erkend. Er zijn echter wel Nederlanders die succesvol een auto hebben geïmporteerd uit het buitenland (bijvoorbeeld uit Engeland) en daarbij gebruik hebben gemaakt van een Duits uitvoerkenteken.

Voor Autogespot is het van belang dat je het gehele kenteken invoert als je een spot uploadt met een dergelijke plaat. Het is niet nodig de datum mee te nemen. Het gaat in onderstaand voorbeeld dan enkel om de combinatie 'HD821R'.

Ausfuhrkennzeichen
Tip voor de spotter! Hoe voer je kentekens in op Autogespot?

Dit was het eerste deel in deze korte les over allerlei Europese kentekens. Omdat we onmogelijk alle landen in één artikel kunnen laten zien verdelen we dat over meerdere artikelen.

Als je een auto hebt gespot met een kenteken waarvan je niet weet wat je er van moet invullen, schroom dan niet en stuur ons een mailtje! We beantwoorden die liever dan dat je een kentekenplaat verkeerd invult. Als je toch een kenteken verkeerd hebt ingevuld dan kan je dat melden op de website van Autogespot. Je moet daarvoor ingelogd zijn met je profiel. Vervolgens ga je naar de pagina van de spot en klik je bovenaan op 'spot melden'. Via 'foute benaming' kan je het correcte kenteken invullen.

Reacties op dit artikel